HMS

Skadedyrservice AS har et sterkt fokus på HMS.  Som en følge av dette har vi publisert datablad over de kjemiske stoffene som vi bruker.

Våre kunder skal til enhver tid være sikre på at Skadedyrservice AS har riktige kemikalier og produkter tilgjengelig for å løse utfordringene med minst mulig fare for helse og miljø.

Skulle produkter utgå fra vårt sortiment vil vi allikevel ha tilgjengelige datablad for kjemikalier benyttet de siste år.

Skulle det være noe som er uklart vedrørende våre produkter eller HMS datablad ber vi om at vi blir kontaktet på vår telefon nr. 90 23 28 00.

Vi har publisert dokumentene som pdf filer.
Adobe Reader laster du ned fra Adobe.